Projekty

“Ja-Bajka po warszawsku” – cykl spektakli i warsztatów dla…

Wiosną 2019 (kwiecień-czerwiec) Fundacja Sztuka Ciała, dzięki dofinansowaniu otrzymanemu od m.st. Warszawy, Dzielnicy Ursynów, zrealizowała projekt „Ja-Bajka po warszawsku” – cykl spektakli i warsztatów dla dzieci z Dzielnicy Ursynów. Wzięło w nim 11 grup z 5 ursynowskich szkół podstawowych (tj.: SP 81, SP 83, SP 319, SP 330, SP 343)

W ramach projektu odbyły się 4 prezentacje spektaklu “Star, Wars i Sawa”, który w zabawny sposób i z przymrużeniem oka opowiada znaną wszystkim historię o rybaku i syrence, którym zawdzięczamy nazwę naszego stołecznego miasta.

Bezpośrednio po spektaklu młodzi widzowie wzięli udział w nawiązujących do treści przedstawienia 45-minutowych warsztatach artystycznych przeprowadzonych przez grające w nim aktorki. Podczas nich, inspirując się wykonanymi z szarego papieru rekwizytami i kostiumami ze spektaklu, konstruowani własne przebrania i obiekty do animacji a następnie mogli zaprezentować je podczas krótkich działań na scenie.

Zarówno spektakl jak i warsztaty spotkały się z entuzjastycznym odbiorem dzieci jak i nauczycieli.

Wszystkie realizowane w jego ramach wydarzenia odbyły się w Domu Kultury Stokłosy (ul. Wacława Lachmana 5).Serdecznie dziękujemy!

Dzięki dofinansowaniu otrzymanemu na realizację projektu od m.st. Warszawy, Dzielnicy Ursynów wszyscy odbiorcy wzięli w nim udział nieodpłatnie.

Projekt współfinansowany przez m.st. Warszawa, Dzielnicę Ursynów
Organizator: Fundacja Sztuka Ciała

foto: Sylwia Zawadzka