Dotyk // reżyseria Zofii Komasy //

“Dotyk” jest reżyserskim debiutem Zofii Komasy we współpracy z aktorami z Fundacji Sztuka Ciała: Adamem Gąseckim, Hanną Jurczak i Joanną Płóciennik. Wydarzenie łączy performans, teatr ruchu, taniec i improwizację z muzyką, dźwiękiem i sztuka wizualną. W trakcie pokazu usłyszymy muzykę Mary Komasy.
Projekt jest współfinansowany przez Biuro Kultury m.st. Warszawy w ramach konkursu “Kreacja”.

“Dotyk” jest zaproszeniem widza do refleksji nad znaczeniem i obecnością dotyku, do doświadczenia zmysłu dotyku w nowym wymiarze. Performerzy badają różne obszary tego zagadnienia, zabierając nas w świat komunikacji niewerbalnej w którym spotkanie nabiera nowego znaczenia.

W czasie pandemii i separacji oraz postępującej digitalizacji i ciągłego przebodźcowania łatwo oddalić się od siebie i innych. Stawia nas to przed wyzwaniem utrzymania jakości i autentyczności w relacji i czułości w bliskości z innymi i z samym sobą. Jaką więc rolę odgrywa w tym wszystkim dotyk? 

Myślimy, że jest on kluczem do zrozumienia nie tylko tego co indywidualne, ale przede wszystkim tego co wspólne. Jest drogą, którą obraliśmy w badaniu ludzkich potrzeb i granic, sposobów wyrażania i poznawania siebie i swojego ciała, fizycznej i mentalnej świadomości.

Projekt jest poszukiwaniem odpowiedzi na takie pytania jak: Czym jest dotyk? Jak kształtuje człowieka i jego relacje? W jaki sposób możemy doświadczać dotyku? Co nas dotyka? W jaki sposób dotyk zmienia się pod wpływem czasu, zmiany przestrzeni, czy perspektywy?

Zbadajmy dotyk wspólnie.

Reżyseria – Zofia Urszula Komasa
Performerzy – Adam Gąsecki, Hanna Jurczak i Joanna Płóciennik
Konsultacja muzyczna – Mary Komasa 
Laboratorium praktyk siostrzeństwa – Magda Fejdasz i Weronika Pelczyńska
Produkcja – Fundacja Sztuka Ciała- Katarzyna Markowska i Weronika Zaborowska
Partnerzy- Stowarzyszenie Pedagogów Teatru, Stowarzyszenie Sztuka Nowa, PROM Kultury Saska Kępa, Centrum w Ruchu
Fotografie- Sylwia Zawadzka

Zofia Urszula Komasa

Performans “Dotyk” jest reżyserskim debiutem Zofii Urszuli Komsy. Urodzona w Warszawie artyska jest absolwentką warszawskiej Akademii Sztuk Pieknych, Kulturoznawstwa na Szkole Wyzszej Psychologii Spolecznej oraz Rezyserii Alternatywnej Teatralnej na praskiej Akademii Teatralnej – Damu. Jej prace z pogranicza teatru, performansu i instalacji pojawiają się na wielu festiwalach artystycznych w całej Europie.

W twórczości inspiruje ją człowiek i ludzkie ciało. W swojej pracy artystycznej stosuje multidyscyplinarne podjeście, dzięki czemu pobudza wszystkie zmysły, dając widzowi możliwość gębszego odczucia utworu.