dla młodzieży

Wyspa Leopolda

“Wyspa Leopolda” to opowieść inspirowana biografią Leopolda Janikowskiego, polskiego XIX-wiecznego podróżnika i etnografa. Sięgając po jego historię opowiadamy o spotkaniu z „innym” i transformacyjnym doświadczeniu wynikającym z takiego spotkania. Dla Leopolda Janikowskiego
wyzwaniem było wszystko czego doświadczył w czasie podróży do Afryki, szczególnie w kontekście kolonialnego wyścigu państw europejskich. Jego próba znalezienia porozumienia z nieznanym jest dla nas inspiracją do zadania sobie pytań współcześnie: co jest inne i co jest swoje, jak negocjować współistnienie między roślinami a ludźmi, jak stworzyć społeczeństwo, którego zasady nie byłyby oparte na przemocy i wyższości ale porozumieniu pomimo różnic kulturowych czy językowych.

Czasem sobie myślałem, a co by było jakbym tam do nieba poleciał, nad chmurami, świat zwiedził nie ten z dołu, a z góry, kogo bym spotkał, co bym jadł, z kim mówił, nad czym się trudził. A czy nad chmurami ten świat byłby inny, na opak, na drugą stronę wywinięty. Czasem śniłem o tym, że spotykam jakiś innych z planet, ale ci inni byliby zupełnie do nas niepodobni. Że byliby jak chmura albo deszcz, jak wiatr albo mgła. Jakbyśmy mieli się dogadać, jak żyć razem, jak rozmawiać, handlować, prowadzić wojny, jak się godzić. Rysowałem na kartkach stwory najdziwniejsze złożone z pary i wody, deszczu i wiatru, ciśnienia i szronu, ale nic nie przybliżało mnie do tego by zrozumieć, jak to jest tam miedzy chmurami, tam daleko. Czasem sobie wyobrażałem, że matka i ojciec są obcymi z kosmosu, zeszli tu na chwilę, szukają światła, porozumienia, miłości. Że są inni i swoi jednocześnie. Całe życie tego innego szukałem, a gdy znajdowałam, to inne okazywało się też mną.

Leopold Janikowski

W spektaklu bierze udział 4 aktorów, w tym dwie aktorki pantomimy, przewidziane są interakcje z publicznością. Scenariusz powstał w oparciu o pamiętniki Janikowskiego, wspektaklu cytowane są jego fragmenty. 

Głównym elementem scenografii są projekcje stworzone z grafik autorstwa malarki Dominiki Ruty. Spektakl trwa 50 minut. Premiera miała miejsce podczas Nocy Muzeów 2022

Dla widzów od 11 r.ż.

Scenariusz, reżyseria: Monika Rejtner
Występują: Adam Gąsecji, Anna Ługowska, Katarzyna Markowska, Monika Rejtner
Grafiki: Dominika Ruta