Regulamin

FUNDACJA SZTUKA CIAŁA
KRS, 0000326267

ZASADY UCZESTNICTWA W PREZENTACJI SPEKTAKLI PLENEROWYCH

 w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce

1. Udział w wydarzeniu jest jednoznaczny z deklaracją dobrego stanu zdrowia i akceptacją zasad bezpieczeństwa zawartych w regulaminie. Występowanie któregokolwiek z poniższych objawów wyklucza uczestnictwo:

  • podwyższona temperatura ciała, powyżej 37,5°
  • katar
  • kaszel
  • kichanie
  • duszności
  • ból gardła
  • biegunka

2. Publiczność zajmuje miejsca w odległości nie mniejszej niż 3 metrów od sceny/artystów

3. Podczas inscenizacji (działań mających charakter przedstawienia) Teatr oznaczy teren przeznaczony dla sceny i widowni, aby uniemożliwić mieszanie się publiczności z osobami postronnymi, np. spacerowiczami.

4. Widzowie proszeni są o stosowanie osłony na usta i nos (maseczki/przyłbice)

5. Obowiązują odstępy między widzami: 1,5 m dla widzów w maseczkach/przyłbicach, 2 m dla widzów z odsłoniętą twarzą (nie dotyczy członków rodzin).

6. Maksymalna ilość osób biorących w wydarzeniu – 150.

7. Obsługa wydarzenia jest przeszkolona w zakresie bezkontaktowej obsługi publiczności oraz procedur stosowanych na imprezie.

8. Fundacja Sztuka Ciała zobowiązuje się do wielotorowego komunikowania zasad bezpieczeństwa:

 – na stronie www Fundacji 

– w opisie wydarzenia na Facebooku

– w postaci wydruku na miejscu realizacji wydarzenia

– w formie ustnej informacji w trakcie trwania wydarzenia

9. W przypadku realizacji wydarzenia we współpracy z partnerami określane są szczegółowo procedury związane z reżimem sanitarnym oraz zakresy odpowiedzialności za komunikowanie i egzekwowanie zasad bezpieczeństwa.

10. Przy organizacji warsztatów Fundacja Sztuka Ciała zapewnia uczestnikom płyn dezynfekcyjny.